Natuur in wording

Aan de rand van Vinkeveen wordt gewerkt aan een nieuw natuurgebied: Marickenland. Hier wordt de weidegrond de komende jaren omgevormd tot rietland, nat grasland en bloemrijk grasland. Deze ontwikkeling heeft als doel om dit gebied te laten aansluiten op anderen natuurgebieden in de regio, waarmee het een belangrijke schakel vormt voor vele planten en dierensoorten die het goed doen in de natte natuur. Orchideeën, de grote ratelaar, purperreiger, karekiet en wellicht zelfs de otter zijn te verwachten plant- en diersoorten voor dit gebied.

 

TOEGANKELIJK VOOR PUBLIEK

Op dit moment is het gebied Marickenland ook toegankelijk voor het publiek. Vanaf de parkeerplaats bij het VeenLanden College aan de Bonkestekersweg in Vinkeveen start een wandelroute van vijf kilometer. De wandelpaden lopen dwars door de weilanden en bieden afwisselende vergezichten. Onderweg treffen de wandelaars diverse kunstwerken van kunstenaar Jan Konings die verwijzen naar de cultuurhistorie van dit unieke veenweidegebied.

 

Het waterschap Angstel, Gooi en Vecht verwacht dat de eerste schop voor het aanleggen van het nieuwe natuurgebied pas in 2020 de grond in gaat. Vanaf dat moment duren de werkzaamheden ongeveer twee jaar en kan de natuur zich geleidelijk ontwikkelen.

 WANDELroute MARICKENLAND