De Goede Vangst

Snelheidscontrole Vinkeveense Plassen Handhaving

De Vinkeveense Plassen zijn zo’n 900 hectare groot. Al bijna 100 jaar beheert de coöperatieve Jacht- en Visserijvereniging De Goede Vangst daar zo’n 700 hectare van. Door het uitzetten van vis, afgeven van visvergunningen en de controle op sport- en beroepsvisserij houdt het de visstand op de plas op peil en beheersbaar.

 

GESCHIEDENIS

De Goede Vangst werd in 1925 opgericht door veenbazen die hun akkers ter beschikking stelden aan de sportvissers. Tegen betaling van een visvergunning mochten deze de landerijen betreden om te vissen op de plas. In de hoogtijdagen werden er jaarlijks maar liefst zo’n 35.000 visvergunnungen verkocht. Een aardige inkomstenbron dus. Om dit alles in goede banen te leiden, werd er een jachtopziener aangesteld die controleerde of de visser wel in het bezit was van de juiste papieren en of er geen stropers aan het werk waren. De Goede Vangst exploiteerde vroeger ook het kamperen op de plas voor de leden. Uit o.a. de baten van het kamperen en de vergunningen werden de kosten voor de controleur bekostigd. 

 

UITZETTEN VAN VIS

Om het vissen in de plassen aantrekkelijk te houden, zet de vereniging jaarlijks grote hoeveelheden vispootgoed uit. Het gaat dan met name om snoek, paling, karper, brasem en voorn. Omdat het water voor een goede visstand eigenlijk te schoon is, baart de visstand de vereniging zorgen. De Goede Vangst staat dan ook aan de wieg van de zgn. vissenbossen (een rij palen rond verzonken eilanden, met daartussen gebonden takkenbossen). Dat zijn plekken waar vissen veilig kunnen paaien en beschutting kunnen zoeken. De eerste resultaten op de proef uit 2020 zijn positief te noemen en wellicht volgen er meer vissenbossen die kunnen zorgen voor een verbetering van de visstand.

 

VISVERGUNNING

Per 1 januari 2021 is het op de Vinkeveense Plassen alleen nog toegestaan te vissen met een extra (jeugd)vispas van de Algemene Weesper Hengelaarsbond (AWHB) of met een dag- of weekvergunning van De Goede Vangst. Klik hier om te kijken waar deze dag- en weekvergunningen verkrijgbaar zijn.