Wilnis - van wildernis naar woondorp

Wonen in Wilnis was voor de eerste bewoners letterlijk wonen in de wildernis. Rond de 11e eeuw streken zij neer in een moerasrijk gebied. Die tijden zijn lang voorbij. Het gebied is droog gemaald en Wilnis is een woondorp geworden met iets meer dan zesduizend inwoners. Mede dankzij de nieuwe wijk De Maricken vinden steeds meer gezinnen hun weg naar dit knusse dorp. Landelijk wonen, met de grote stad vlakbij.

 

DIJKDOORBRAAK

Wilnis zette zichzelf op de kaart in 2003. In een droge zomer brak de dijk door, met een grote wateroverlast tot gevolg. Bijzonder genoeg vielen er geen slachtoffers. Een monument op de -verstevigde- dijk herinnert aan deze bijzondere gebeurtenis.

 

NME CENTRUM DE WOUDREUS

In de groene omgeving van Het Speelwoud in Wilnis, achter dorpscentrum De Willisstee, ligt het NME Centrum. Deze plek voor natuur en milieueducatie is open op woensdag van 13.30-16.30 uur. Kinderen zijn van harte welkom voor een 'natuurkwartiertje', onderzoek doen in het jeugdlab, op avontuur met een natuurrugzak of werken in de moestuin. De toegang tot het NME Centrum is gratis. Voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. (www.dewoudreus.nl)

 

MOLEN

In Wilnis staat de Veenmolen, een korenmolen die in 1823 gebouwd werd. Deze molen bleef tot 1947 in bedrijf; vanaf dat moment nam een elektromotor zijn functie over. De gemeente Wilnis kocht de molen, die in 1965 als stilstaand monument gerestaureerd werd. In 1971 werd de molen opnieuw gerestaureerd en werd hij opnieuw maalvaardig gemaakt. Sindsdien malen molenaars wekelijks op vrijwillige basis graan in de molen. De molen is zaterdags geopend van 10.00 tot 16.00 uur. In het kleine winkeltje is onder andere meel te koop. (www.deveenmolen.nl)