Drie plassen, twaalf zandeilanden en honderden legakkers

DRIE PLASSEN

De Vinkeveense Plassen zijn verdeeld in drie plassen: de Kleine Plas, de Zuidplas en de Noordplas. De Kleine Plas bevindt zich ten zuiden van de N201. Vinkeveen Haven en Zeilschool Vinkeveen zijn aan deze plas gelegen. De Zuidplas, ook wel Middenplas genoemd, ligt tussen de N201 en de Baambrugse Zuwe in. De Noordplas is de grootste van de drie. Deze is plaatselijk zeer diep, tot wel zo'n 50 meter. Die grote diepte is ontstaan door zandzuiging in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. Dit zand werd gebruikt voor de aanleg van de Bijlmer en een deel van de A2. 

 

TWAALF ZANDEILANDEN

De grote waterdiepte op de Noordplas geeft een hoge golfslag. Om de nog overgebleven legakkers tegen deze golfslag te beschermen zijn twaalf zandeilanden opgespoten. Deze eilanden met beschoeiing dienen niet alleen als dijken om de golven te breken, maar vormen ook een unieke locatie voor recreatie. De zandeilanden 1, 2, 4 en 5 zijn bereikbaar vanaf de weg. De overige eilanden zijn uitsluitend bereikbaar vanaf het water.  


HONDERDEN LEGAKKERS

De unieke structuur van de Vinkeveense legakkers is ontstaan tijdens de turfwinning. Grote lappen veengrond werden afgeplagd, uitgestoken en de drogen gelegd. De afgeplagde stukken werden slootjes; de lappen grond waar het veen te drogen lag werden legakkers. De legakkers zijn in particulier bezit en worden gebruikt voor dagrecreatie. Deze zijn niet toegankelijk.